خدمات قابل ارائه

مدرس و مشاور گیمیفیکیشن

آیا در ارائه خدمات خود به مخاطب دچار سردرگمی شده اید؟ رموز موفقیت بازی ها و انتشار خود به خود و ویروسی آنها را میدانید؟ چگونه روزانه بیش از 12 میلیارد ساعت در روز از بازی ها استفاده میشود ولی برای استفاده از خدمت شما جذابیتی وجود ندارد؟...

مدرس و مشاور گیمیفیکیشن

بهینه سازی و سئو

بهینه نمودن سایت در پیش موتورهای جستجوگر نظیر گوگل از جمله کارهایی است که در طراحی سایت خیلی اهمیت دارد و در صورت نبود آن طراحی سایت و همه تلاشی که برای آن صرف شده است...

بهینه سازی و سئو | دیجیتال مارکتینگ | سئو

مشاور هک رشد

“امید” یک استراتژی برای مارکتینگ نیست. ابزارهای کسب و کار شما متنوع هستند مثل وب سایت، ایمیل و رسانه های اجتماعی. لذا بسیار مهم است که ایده شفاف و روشنی برای استفاده از هر یک داشته باشید، با تعیین استراتژی دقیق توسط من!

مشاور هک رشد | دیجیتال مارکتینگ | سئو

بیش از 300 پروژه / مشتری اشتباه نمیکند!