احتمالا بارها از خود پرسیده اید بازی های رایانه ای و تلفن همراه چرا ساعت های طولانی افراد را مبهوت خود کرده و به اصطلاح معتاد! میکنند. بازی ها چه خصوصیتی دارند که افراد را به سمت خود میکشند؟ علت جذابیت بازی ها در چیست؟
به استفاده از تفکرات، آیتم ها و روش های مورد استفاده در بازی ها و سرگرمی ها جهت درگیر کردن مخاطب یا کاربر در جهت حل مساله یا افزایش علاقه به موضوع خاصی در سیستم ها و کاربردهایی که ماهیت بازی ندارند، گیمیفیکیشن یا بازی آفرینی(Gamification) میگوییم.

این استراتژی مانند استراتژی های دیجیتال مارکتینگ از جمله عناصر کسب و کارها و موارد با اهمیت این روز ها به حساب می آید و عده ای نیز گیمیفیکیشن را از ابزار های هک رشد قلمداد میکنند.