ساعاتی پیش منتشر شد / رونمایی از نرم افزار پیام رسان گوگل در ۲۰۱۶…