گالری تصاویر

در این قسمت تصاویر کارگاه ها و رویدادهای برگزار شده در سازمان ها و مکان های گوناگون را مشاهده خواهید کرد

ارائه گیمیفیکیشن – در مشهدمقدس – 24 مهر 1394

 

ارائه گیمیفیکیشن – در شهر یزد – 8 مهر 1395