در این قسمت تصاویر کارگاه ها و رویدادهای برگزار شده در سازمان ها و مکان های گوناگون را مشاهده خواهید کرد

ارائه گیمیفیکیشن – در مشهدمقدس – ۲۴ مهر ۱۳۹۴

 

ارائه گیمیفیکیشن – در شهر یزد – ۸ مهر ۱۳۹۵