24 ژانویه 2024

آیا مدیر شما هم بد است؟ ویژگی مدیران بد را اینجا بخوانید

در سال ۲۰۱۸ موسسه Predictive Index که از سال 1955 فعالیت دارد، تحقیقی را درباره خصوصیات مدیران بد انجام داد. در این تحقیق از بیش از […]