من همید، هکر رشد گیمیفیکیشنیست طراح محصول مهندس مشتری هستم

برای من

یک موفقیت کوچیک اما تیمی، از چندین موفقیت بزرگ اما شخصی، لذت‌بخش‌تره...