چرا با یک شرکت، تیم یا فری‌لنسر کار نکنیم؟ / از نظر کارفرما