ارائه گیمیفیکیشن توسط همیدفدایی در اولین همایش مشهد کانکت